Autobusy

skupina D+E

Jízdní soupravy složené z vozidla zařazeného do skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

skupina D1+E

Jízdní soupravy složené z vozidla zařazeného do skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

skupina D

Motorová vozidla s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A, B1, B, D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

skupina D1

Motorová vozidla s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A, B1, B, určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.