skupina C1+E

Jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12000 kg, složené
1. z vozidla zařazeného do skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla zařazeného do skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500 kg.