Osobní vozidla

skupina B+E

Jízdní soupravy složené z vozidla zařazeného do skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg.

skupina B

Motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti1. nepřevyšující 750 kg,2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo3. převyšující 750 kg, pokud …

skupina B Pokračovat ve čtení »

skupina B1

Čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.