Ceník

Základní výuka a výcvik:
AM16.000,- Kč
A116.000,- Kč
A216.000,- Kč
A16.000,- Kč
B22.000,- Kč
B „rychlokurs“ délka trvání 2-4 týdny27.000,- Kč
Rozšiřující výuka a výcvik:
R A1/A2, R A2/A6.000,- Kč
R B/C23.000,- Kč
R B/D39.000,- Kč
R B/B⁹⁶ [souprava max. 4.250 kg]6.000,- Kč
R B/BE8.000,- Kč
R C1/C15.000,- Kč
R C1/D25.000,- Kč
R C/A8.000,- Kč
R C/D23.000,- Kč
R C/CE12.000,- Kč
R B/C - žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B a žádá o skupinu C
Sdružená výuka a výcvik:
A1, A2 nebo A + B30.000,- Kč
R C/CE + D33.000,- Kč
Opakované zkoušky:
pravidla silničního provozu [testy]100,- Kč
údržba vozidla300,- Kč
praktická jízda [osobní automobil]800,- Kč
praktická jízda [nákladní automobil, autobus]1.800,- Kč
Kondiční výcvik:
osobní automobil [1 vyučovací hodina (45 minut)]800,- Kč
nákladní automobil, autobus [1 vyučovací hodina (45 minut)]1.800,- Kč
Školení:
dle Zákona č. 247/2000 Sb. („profesní osvědčení řidiče“)1.300,- Kč
dle Zákona č. 262/2006 Sb. („referenti“)400,- Kč
obsluh stavebních strojů880,- Kč
Správní poplatky:
první zkouška700,- Kč
opakovaná zkouška z pravidel100,- Kč
opakovaná zkouška z údržby vozidla200,- Kč
opakovaná zkouška z praktické jízdy400,- Kč
Poplatky placené MěÚ za provedenou zkoušku

ceny jsou smluvní | včetně 21% DPH | aktualizace k 01. 06. 2023