skupina D

Motorová vozidla s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A, B1, B, D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.