skupina D1

Motorová vozidla s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A, B1, B, určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.