Skupiny

skupina T

Traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Minimální věk Počet hodin praktických jízd Zkoušky 17 let 21 hodin test – ANO při rozšíření 10 – 19 hodin dle skupiny údržba – NE jízda – ANO

skupina T Read More »

skupina C1+E

Jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12000 kg, složené1. z vozidla zařazeného do skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo2. z vozidla zařazeného do skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500 kg.

skupina C1+E Read More »

skupina D

Motorová vozidla s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A, B1, B, D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

skupina D Read More »

skupina D1

Motorová vozidla s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A, B1, B, určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

skupina D1 Read More »

skupina C

Motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

skupina C Read More »

skupina C1

Motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 7500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

skupina C1 Read More »